Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi


Harmonogram odbioru odpadów

Featured

Unieważnienie postępowania

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk"

Featured

Informacja z otwarcia ofert - "Odbiór i transport odpadów komunalnych..."

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr GTK:III.271.8.2018 prowadzonego przez Gminę Lipsk. Przedmiotem zamówienia jest "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipsk"

Featured

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Mieszkańcy i Przedsiębiorcy Gminy Lipsk

Uprzejmie informuję, iż z dniem 1 stycznia 2018r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej. Opłacie podlegają osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m robót i obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mają wpływ na zmniejszenie retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji deszczowej otwartej lub zamkniętej.

Featured

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych z Gminy Lipsk - I i II półrocze 2018 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) - I i II półrocze 2018 roku - z terenu Gminy Lipsk

Featured

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - II półrocze 2017 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) - II półrocze 2017 roku - z terenu Gminy Lipsk

Featured

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - I półrocze 2017 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) - I półrocze 2017 roku - z terenu Gminy Lipsk

Featured

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - II półrocze 2016 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) - II półrocze 2016 roku - z terenu Gminy Lipsk

Featured

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - I półrocze 2016 r.

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych (zmieszanych i segregowanych) - I półrocze 2016 roku - z terenu Gminy Lipsk

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych - II półrocze 2015 roku

Nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych - II półrocze 2015 roku - z terenu Gminy Lipsk

Urząd Miejski w Lipsku

ul. Żłobikowskiego 4/2, 16 – 315 Lipsk

Tel.: 87 64 22 700
Fax: 87 64 22 705
e-mail: gmina@lipsk.pl

Skrytka ePUAP:
/UMLipsk/skrytka

Strona www: https://www.lipsk.pl/

Godziny pracy:
poniedziałek-czwartek: 7.15 - 15.15
piątek: 7.30 - 15.30

Dane do faktur

Nabywca:
Gmina Lipsk
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk
NIP: 846 – 15 – 97 – 158

Odbiorca:
Urząd Miejski w Lipsku
ul. Żłobikowskiego 4/2
16-315 Lipsk

Konto bankowe
BS SUWAŁKI o/LIPSK
PL 46 9359 0002 0100 0143 2011 0001

Lokalizacja Urzędu Miejskiego w Lipsku: